حقوق و اقتصاد

۲ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰
  • سید محمد رضا حسینی
  • ۰
  • ۰

1- تحلیل اقتصادی و حقوقی موسسات رتبه بندی اعتبار

2- بررسی رژیم حقوقی حاکم بر سهامداری متقابل

3- بررسی ماهیت حقوقی squeeze-out یا freeze-out در شرکتهای سهامی عام

4- بررسی الزامات انتشار اوراق بهادار دولتی (اوراق مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه)

5- authorized shares” or “authorized capital stock

6- civil penalty

7- front running

8- اوراق و معاملات معاف از ثبت در حقوق ایران و ایالات متحده

9- نقش نهاد ناظر در رویه های ورشکستگی مطالعه تطبیقی ایران و ایالات متحده

10- معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی

11- قواعد حاکم بر تقلب در بازار سهام، مطالعه تطبیقی ایران و ایالات متحده

12- مقررات اداری SEC و مقایسه آن با ایران، با تأکید بر رازداری و محرمانگی

13- مقایسه جایگاه نهاد ناظر در ایالات متحده با ایران در حوزه اداره بخش عمومی

14-قواعد حاکم بر اوراق قرضه دولتی، مقایسه ایران و ایالات متحده

15- رژیم حقوقی حاکم بر مشاوران سرمایه گذاری، کارگزاران و معامله گری اوراق بهادار

16- رژیم حقوقی حاکم بر بانک های سرمایه گذاری در حقوق ایران و آمریکا

17- ابعاد حقوقی وثیقه سهام در بورس

  • سید محمد رضا حسینی
براي ارتقاي مطالب وبلاگ، لطفا نظر بدهيد.