حقوق و اقتصاد

۱۹ مطلب با موضوع «دوره های آموزشی» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

جلسه تحولات محیط کسب و کار در دهه 1390، از منظر حقوقی با حضور اساتید محترم جناب آقایان فیروزی از وزارت اقتصاد، دکتر مرکز مالمیر از مرکز پژوهشهای مجلس و آقای محسن عامری از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در تاریخ 13 مرداد 1400 به میزبانی دکتر علی نصیری اقدم برگزار شد.

فایل ارائه نشست را نیز میتوانید ذیلا دریافت فرمایید.

لینک ارائه نشست

 • سید محمد رضا حسینی
 • ۰
 • ۰
 • سید محمد رضا حسینی
 • ۰
 • ۰
 • سید محمد رضا حسینی
 • ۰
 • ۰
 • سید محمد رضا حسینی
 • ۰
 • ۰

فایلهایی که ذیلا تقدیم میشود، آموزش حقوق اوراق بهادار در انگلستان است که توسط Professor Alastair Hudson استاد دانشگاه لندن + ارائه شده است. در سایت خود ایشان نیز + میتوان منابع متعددی در مورد حقوق اوراق بهادار مشاهده و استفاده کرد.

1- بخش مقدماتی

2- بخش اول

3- بخش دوم

3- بخش سوم + + +

4- بخش چهارم

 • سید محمد رضا حسینی
 • ۰
 • ۰
 • سید محمد رضا حسینی
 • ۰
 • ۰

در این ویدئو که دومین ویدئویی آموزش مباحث مبنایی برای دانشجویان حقوق است، سخنران دوگانگی هست ها و بایدها را بیان میکند.  به نظر سخنران، به عنوان یک دانشجوی حقوق، اگرچه شما ابتدائا هستهای قواعد حقوقی را مطالعه میکنید، اما باید به مرحله ای رسید که نحوه تغییر این هست ها به سمت بایدها را فهم کرد. در مجموع، مباحث مطرح شده را در چند جمله میتوان خلاصه کرد. نخست جمله ای است که از زبان اولیور وندال بیان میکند که مضمونش این است: "قواعد حقوقی فعلی ناشی از یک سیر منطقی نیست، بلکه ناشی از تجربه است." بنابراین، اگر بخواهیم به یک "باید" در قاعده حقوقی برسیم، فهمیدن "هست" ها کفایت نمیکند. این جمله این است که در تئوری هیوم نیز بیان شده است. "با فهم هست ها نمیتوان به بایدها رسید"... سخنران از این دو عبارت استفاده میکند و بحث کارایی را در وضع قواعد حقوقی مطرح میکند، بحثی که مبنای نگرش تحلیل اقتصادی به حقوق است...

دوگانگی هست ها و بایدها

 • سید محمد رضا حسینی
 • ۰
 • ۰

دانشگاه ییل در دوره های آموزشی مجازی خود، دوره ای ویدیویی در 33 جلسه دارد که مبانی و آنچه یک حقوق دان باید پیش از ورود به بحثهای تخصصی بداند را آموزش داده است. این ویدیوهای آموزشی که با رویکرد اقتصادی به حقوق تهیه شده است، در سایت یوتیووب قابل دسترسی است. من این دوره را به صورت کامل دانلود کرده ام که ذیلا تقدیم میشود.

 1.  معرفی دوره
 2.  تئوری کوز به زبان ساده
 3. Acoustic Separation.flv
 4.  Ad Hominem and Slippery Slope Arguments.flv
 5. Behavioral Biases.flv
 6. Burdens of Proof.flv
 7. Default vs. Mandatory Rules.flv
 8. Enforcing Monetary Judgments.flv
 9. Ex Ante vs. Ex Post.flv
 10. Exit and Voice.flv
 11. Famous Paradoxes and Dilemmas.flv
 12. Hofeld's Theory of Rights vs. Privileges.flv
 13. Information Rules.flv
 14. Least Cost Avoider.flv
 15. Marginalism.flv
 16. Objection! Non-Responsive.flv
 17. Paternalism vs. Externalities Limiting Contractual Freedom.flv
 18. Postscript.flv
 19. Property Rules vs. Liability Rules.flv
 20. Rawlsian Veil of Ignorance.flv
 21. Rules vs Standards-1.flv
 22. Search, Experience and Credence Goods.flv
 23. Standard of Review.flv
 24. Substance vs. Procedure.flv
 25. The Two-by-Two Box.flv
 26. Tools for Improving Your Grades on Law Exams.flv
 27. Tools to Excel in Class.flv
 28. Tools to Read a Brief.flv
 29. Tools to Read a Statute.flv
 30. Uncertainty vs. Risk.flv
 31. Wars and Panics.flv
 32. undefined.flv
 • سید محمد رضا حسینی
 • ۰
 • ۰

در سایت زیر میتوانید مقالات حقوقی خوبی پیدا کنید. امیدوارم مورد استفاده واقع شود.

 • سید محمد رضا حسینی
 • ۰
 • ۰

در تاریخ 6 تیر ماه 1394 در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو شرکت کردم.

در این لینک میتوانید موضوعات مطرح شده را مشاهده کنید.

در این لینک ها هم میتوانید مطالب مطرح شده را گوش کنید.

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

 • سید محمد رضا حسینی
براي ارتقاي مطالب وبلاگ، لطفا نظر بدهيد.