حقوق و اقتصاد

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «موضوعات پیشنهادی برای تحقیق» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

چند موضوع مهم برای تحقیق در بودجه به ذهنم رسید که در این پست درج میکنم.

1-    بررسی انواع احکام بودجه‌ای، انضباطی، بودجه‌ای و اثرگذار بر منابع و مصارف

2-    بررسی حقوقی و اقتصادی وضعیت شرکت ملی نفت ایران در بودجه کل کشور

3-    بررسی حقوقی و اقتصادی سازوکار محاسبه قیمت نفت در قوانین بودجه کشور

4-    حقوق و تعهدات متقابل وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، مطالعه قوانین بودجه سنواتی

5-    قواعد حاکم بر اداره منابع نفتی در قوانین بودجه سنواتی


1-    بررسی حقوقی و اقتصادی نحوه تسویه حساب سود سهام عدالت در قوانین بودجه سنواتی

2-    بررسی وضعیت سازمان‌های توسعه‌ای در قوانین بودجه سنواتی

3-    بررسی حقوقی، اقتصادی مالیات و سودسهام شرکت‌های دولتی

4-    قواعد حقوقی حاکم بر واگذاری اموال دولتی، بررسی عملکرد بودجه‌ای

5-    قواعد حقوقی حاکم بر تبدیل واحدهای غیرمنقول دولتی، عملکرد بودجه‌ای آن

6-     جابجایی اعتبارات در قوانین بودجه سنواتی، بررسی حقوقی اقتصادی

7-    وضعیت صندوق توسعه ملی

8-    موافقتنامه در حقوق بودجه

9-    وضعیت نهادهای عمومی غیردولتی در حقوق بودجه و نظام حقوقی ایران

10-بررسی وضعیت درآمدهای اختصاصی در نظام حقوقی اقتصادی ایران

11-انواع درآمدها و صلاحیت‌های قوا در بودجه‌ریزی

12- بررسی وضعیت مانده وجوه مصرف نشده طرح‌های عمرانی

13-وضعیت حقوقی اقتصادی قیمت‌گذاری کالاها

14-بررسی حقوقی تملک سهام شرکت‌ها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

15-نحوه ارائه پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید

16- بررسی حقوقی فرآیند تخصیص

17- بررسی بند د ماده 37 قانون تنظیم

18-بررسی وضعیت درآمدهای استانی در قوانین بودجه

19-بررس حقوقی، اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی

20-قواعد ناظر بر تمرکززدایی در بودجه

21-قواعد حاکم بر عملکرد خزانه

22- حمایت‌های بودجه‌ای از ایثارگران

دو موضوع مهم دیگر:

1- بررسی رابطه صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی دولت در ایران و نرو‍‍ژ

2- بررسی تطبیقی نحوه تسوبه حساب بانک مرکزی و شرکت ملی نقت در ایران و نروژ

  • سید محمد رضا حسینی
براي ارتقاي مطالب وبلاگ، لطفا نظر بدهيد.