حقوق و اقتصاد

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

دانشگاه ییل در دوره های آموزشی مجازی خود، دوره ای ویدیویی در 33 جلسه دارد که مبانی و آنچه یک حقوق دان باید پیش از ورود به بحثهای تخصصی بداند را آموزش داده است. این ویدیوهای آموزشی که با رویکرد اقتصادی به حقوق تهیه شده است، در سایت یوتیووب قابل دسترسی است. من این دوره را به صورت کامل دانلود کرده ام که ذیلا تقدیم میشود.

 1.  معرفی دوره
 2.  تئوری کوز به زبان ساده
 3. Acoustic Separation.flv
 4.  Ad Hominem and Slippery Slope Arguments.flv
 5. Behavioral Biases.flv
 6. Burdens of Proof.flv
 7. Default vs. Mandatory Rules.flv
 8. Enforcing Monetary Judgments.flv
 9. Ex Ante vs. Ex Post.flv
 10. Exit and Voice.flv
 11. Famous Paradoxes and Dilemmas.flv
 12. Hofeld's Theory of Rights vs. Privileges.flv
 13. Information Rules.flv
 14. Least Cost Avoider.flv
 15. Marginalism.flv
 16. Objection! Non-Responsive.flv
 17. Paternalism vs. Externalities Limiting Contractual Freedom.flv
 18. Postscript.flv
 19. Property Rules vs. Liability Rules.flv
 20. Rawlsian Veil of Ignorance.flv
 21. Rules vs Standards-1.flv
 22. Search, Experience and Credence Goods.flv
 23. Standard of Review.flv
 24. Substance vs. Procedure.flv
 25. The Two-by-Two Box.flv
 26. Tools for Improving Your Grades on Law Exams.flv
 27. Tools to Excel in Class.flv
 28. Tools to Read a Brief.flv
 29. Tools to Read a Statute.flv
 30. Uncertainty vs. Risk.flv
 31. Wars and Panics.flv
 32. undefined.flv
 • سید محمد رضا حسینی
براي ارتقاي مطالب وبلاگ، لطفا نظر بدهيد.